EFFEKTIV OG FUNKSJONELL LUSESPISER

Fiskevelferd i fokus – Vi leverer sunn rogn, yngel og fisk av høy kvalitet.

Vi sørger for godt samarbeid med deg som kunde. Du vil få god opplæring og tett oppfølging i bruken av rognkjeks, slik at du alltid har en sterk og effektiv lusespiser. (Scroll under)

ROGNKJEKS

I dag produseres det hovedsakelig rognkjeks. Fisken både klekkes, og fôres opp til den kan selges til oppdrettsnæringa som biologisk bekjempelse av lakselus. Rognkjeks er en leppefisk som finnes langs hele norskekysten, og er meget anvendelig når det gjelder å beite på laks som har fått lus. I oppdrettsfasen må den passes på og pleies til den kan settes ut i de ulike merdene. Etter den er plassert ut i merd må den fôres og røktes.

ØYE-ROGN

Befruktet rogn og larver selges ved henvendelse. All screening i den forbindelse må kunden bekoste selv.

KONTAKT

Odd Arne Kjørsvik

oddarne@tbor.no

Telefon 414 11 393

KUNNSKAP OG RÅDGIVNING

Vi tilbyr rådgivning og kunnskap rundt drifting av rognkjeks-anlegg.

KONTAKT

svein@tbor.no

Kontakt oss!

Vi hjelper gjerne!

Odd Arne KjørsvikDriftsleder
M: 414 11 393
E: oddarne@tbor.no