Tjeldbergodden Rensefisk bidrar til å utvikle og drive frem næringen.

Vi eksperimenter for å forbedre de ulike del prosessene. Vi er involvert i en rekke utviklingsprosjekter (scroll under):
  • I samarbeid med Morefish Norway gjennom Norsk Designråds Designdrevent Innovasjonsprogram (DIP) jobber vi med et prosjekt som ser på bedre renhold av kar for oppdrett av rognkjeks.
  • Vi er opptatt av fiskevelferden til rognkjeksa når den kommer ut i merden, og har bidratt i Innovasjon Norges-prosjekt rundt utvikling av bedre tilpasset skjul for rognkjeks i merd.
  • Vi tester ut produktene til både Plantonic og C-feed (levende fôring).
  • Vi jobber for et godt karmiljø, og ønsker å ha den beste RAS-teknologien og tester ut og gir tilbakemeldinger på både Blue Unit vannkvalitetsrobot og Clarity skimmer.