Tjeldbergodden Rensefisk AS produserer og leverer rognkjeks til oppdrettsnæringen langs Trøndelagskysten. Produksjonen skjer i våre lokaler i Tjeldbergodden Biopark.

Vi opererer et anlegg på 1500 kvadrat inklusive hus, administrasjon og produksjonshall. Det er fem avdelinger på lokalitetene: Klekkeri, startforing 1 og 2, og påvekst 1 og 2.

Selskapet er eid av Måsøval Fiskeoppdrett, Refsnes Laks og More Innovation.

Kontakt oss!

Vi hjelper gjerne!

Odd Arne Kjørsvik
Driftsleder

M: 414 11 393
E: oddarne@tbor.no

Kontakt oss!

Vi hjelper gjerne!

Odd Arne KjørsvikDriftsleder
M: 414 11 393
E: oddarne@tbor.no